Ucitavanje kljucnih reci iz Keyword plannera u Adsense portal

PROMOCIJA XFactory portali su dobili novu mogucnost. Sada mozete direktno da ucitavate kljucne reci iz Googlovog alata keyword planer u XFactory portal. U nekoliko kliova u podkategorije XFactory portala ucitate reci iz keyword plannera.

Nova mogucnost XFactory portala

XFactory portali su dobili novu mogucnost. Sada mozete direktno da ucitavate kljucne reci iz Googlovog alata keyword planer u XFactory portal. U nekoliko kliova u podkategorije XFactory portala ucitate reci iz keyword plannera.

ADMIN MANUAL Ucitavanje kljucnih reci iz Keyword plannera u Adsense portal  317
ADMIN MANUAL Ucitavanje kljucnih reci iz Keyword plannera u Adsense portal  317